Velkommen til Ejby IF

Nyt medlem? Læs om vores forskellige afdelinger og hvad vi tilbyder hos Ejby IF.

Værd at vide

Ulykkesforsikring af trænere og ledere, - ikke af udøverne:

  • Ejby IF har forsikret sine trænere, instruktører og diverse tillidsfolk under udførelse af deres frivillige arbejde for for-eningen og medlemmerne.
  • Derimod er der ikke tegnet ulykkesforsikring for udøvelse af idræt. Det vil sige, at det forudsættes, at såvel børn, unge som voksne er passende forsikret gennem deres familieforsikring eller anden ulykkesforsikring.

 

Aktivitetstilskud til børn, unge og handicappede:

Alle idrætsforeninger får et aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. Det er en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne. Det er endvidere en betingelse, at foreningsarbejdet har ”til formål med udgangspunkt i aktiviteter og det forpligtende fællesskab at styrke medlemmernes lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.”

Børneattester:

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser.

  • I Ejby IF skal alle afdelinger indhente børneattester på alle træner.
  • I Ejby IF opfordrer vi til, at der også indhentes børneattester på samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
Klik her for mere info
 

Hovedsponsorer

Få de seneste opdateringer med på vores Facebook side.

Nyheder fra Ejby IFKommende Arrangementer