Klubhus booking - Ejby Herreklub
Tidspunkt
01.09.2023 kl. 16.00 - 01.09.2023 kl. 23.45
Sted
Skovvang 1 4623
Mødested
Klubhuset kl. 00.00
Beskrivelse
Ejby Herreklub holder arrangement.
Ejby IF